Найдено 200+ «S»

SEC

Большой бухгалтерский словарь

См. КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ США.Большой бухгалтерский словарь. — М.: Институт новой экономики.Под редакцией А.Н. Азрилияна.1999.

SWAP

Большой бухгалтерский словарь

См. СДЕЛКА СВОП.Большой бухгалтерский словарь. — М.: Институт новой экономики.Под редакцией А.Н. Азрилияна.1999.

ПРАВИЛО SX (США)

Большой бухгалтерский словарь

правило, которое требует включать отчет об изменениях финансового положения (отчет о движении фондов) в финансовые отчеты, а также устанавливает требования для н

ACTIVE SERVER PAGES

Англо-український комп'ютерний словник

(ASP) активні серверні сторінки (технологія, за допомогою якої веб-майстер може динамічно формувати автоматично оновлювані веб-сторінки) (розроблена компанією Mi

AIMING SYMBOL

Англо-український комп'ютерний словник

символ прицілу (світлова точка на екрані дисплея)

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

Англо-український комп'ютерний словник

(ANSI) Американський Національний Інститут Стандартів

AMERICAN STANDARD CODE FOR INFORMATION INTERCHANGE

Англо-український комп'ютерний словник

(ASCII) Американський стандартний код для обміну інформацією

APPLICATION SERVICE PROVIDER

Англо-український комп'ютерний словник

(ASP) програмний провайдер (організація, яка безкоштовно розміщує на своєму сервері певні програми)

APPLICATIONS SOFTWARE

Англо-український комп'ютерний словник

прикладне програмне забезпечення, прикладні програми

ASIC DESIGN SERVICES

Англо-український комп'ютерний словник

компанія, що пропонує консультативні послуги з ASIC та FPGA

BEGINNER'S ALL-PURPOSE SYMBOLIC INSTRUCTION CODE

Англо-український комп'ютерний словник

(BASIC) універсальний символьний командний код для початківців (Бейсик). Мова програмування, розроблена для полегшення процесу програмування

BINARY SEARCH

Англо-український комп'ютерний словник

двійковий пошук, пошук розподілом навпіл

BUBBLE SORT

Англо-український комп'ютерний словник

бульбашкове сортування, сортування методом пухирця (що полягає в послідовній перестановці сусідніх елементів сортованого масиву)

BUDDY SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

метод близнюків (спосіб динамічного розподілу пам'яті)

BULK STORAGE

Англо-український комп'ютерний словник

1 зовнішня пам'ять, зовнішній запам'ятовуючий пристрій 2 масова пам'ять

BUSINESS SOFTWARE

Англо-український комп'ютерний словник

програмне забезпечення для адміністративних і економічних застосувань

CABLE MODEM TERMINATION SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(CMTS) система, яка здійснює обмін цифровими сигналами між модемами

CALLING SEQUENCE

Англо-український комп'ютерний словник

послідовність дзвінків; угоди про зв'язки

CASE-SENSITIVE SEARCH

Англо-український комп'ютерний словник

пошук з урахуванням регістру (у системах підготовки текстів і редакторах)

CHIP SUPPLY, INC.

Англо-український комп'ютерний словник

компанія, що займається дистрибуцією напівпровідників, процесорів, мультичіпних модулів

CLOSED SHOP

Англо-український комп'ютерний словник

обчислювальний центр без доступу користувачів

COLLATERAL STATEMENT

Англо-український комп'ютерний словник

спільна пропозиція (у мові Алгол-68)

COLLATING SEQUENCE

Англо-український комп'ютерний словник

послідовність, що сортує; схема упорядкування

COMMON SOFTWARE

Англо-український комп'ютерний словник

стандартне програмне забезпечення

COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR

Англо-український комп'ютерний словник

(CMOS) доповнений металооксидний напівпровідник (використовує як негативну, так і позитивну полярність кола, що призводить до зменшеного використання енергії CMO

CONDITIONAL STATEMENT

Англо-український комп'ютерний словник

умовний оператор (операція з умовним оператором)

CONTROL SECTION

Англо-український комп'ютерний словник

(CSECT) програмна секція (у мові асемблера)

CONTROL STRUCTURE

Англо-український комп'ютерний словник

керуюча структура (напр. оператор циклу, умовний оператор)

CRITICAL REGION, CRITICAL SECTION

Англо-український комп'ютерний словник

критична секція, критичний інтервал (при рівнобіжному програмуванні)

CROSS SOFTWARE

Англо-український комп'ютерний словник

програмне забезпечення для крос-розробок

CROSS SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

крос-система (сукупність програмних засобів для крос-розробки програмного забезпечення)

CRYPTOGRAPHIC SERVICE PROVIDER

Англо-український комп'ютерний словник

(CSP) провайдер криптографічних послуг

CUSTOM SOFTWARE

Англо-український комп'ютерний словник

стандартне програмне забезпечення

DATA DEFINITION STATEMENT

Англо-український комп'ютерний словник

(DD-statement) пропозиція опису набору даних, пропозиція визначення даних, DD-пропозиція (у мові керування завданнями JCL)

DATA SET

Англо-український комп'ютерний словник

набір даних, файл (у термінології IBM)

DATA SINK

Англо-український комп'ютерний словник

приймач даних (вузол мережі передачі даних)

DATA SOURCE

Англо-український комп'ютерний словник

джерело даних (вузол мережі передачі даних)

DATA STRUCTURE

Англо-український комп'ютерний словник

структура даних (напр. масив, файл, список)

DATA STRUCTURE LANGUAGE

Англо-український комп'ютерний словник

мова опису фізичної структури бази даних

DATABASE MANAGEMENT SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(DBMS) система управління базами даних, СУБД (може мати іншу транслітерацію: СКБД (система керування базами даних)

DEBUGGING STATEMENT

Англо-український комп'ютерний словник

відновлюючий, налагоджуючий оператор

DECISION SPACE

Англо-український комп'ютерний словник

простір рішень (безліч, з якої вибираються рішення)

DECISION SUPPORT SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

інформаційна модель, система підтримки прийняття рішень

DECLARATIVE STATEMENT

Англо-український комп'ютерний словник

1 оператор опису 2 декларативний оператор

DECLARED SYMBOL

Англо-український комп'ютерний словник

описаний символ, описаний ідентифікатор

DEEP STRUCTURE

Англо-український комп'ютерний словник

глибинна структура (семантичне представлення тексту)

DEMAND STAGING

Англо-український комп'ютерний словник

переміщення (даних) за запитом (в ієрархічній пам'яті)

DEPTH SORTING

Англо-український комп'ютерний словник

упорядкування по глибині (у машинній графіці)

DESKTOP SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

система безпосередньої взаємодії, система типу "робочий стіл"

DEVICE SPACE

Англо-український комп'ютерний словник

простір пристрою (у машинній графіці)

DICHOTOMIZING SEARCH

Англо-український комп'ютерний словник

двійковий пошук, пошук розподілом навпіл

DIGITAL SUBSCRIBER LINE

Англо-український комп'ютерний словник

(DSL) метод передачі даних через звичайні телефонні лінії

DIP SWITCH

Англо-український комп'ютерний словник

переключатель на платі для зміни її конфігурації

DIRECT DATA SET

Англо-український комп'ютерний словник

прямий набір даних, набір даних прямого доступу

DIRECT-ACCESS STORAGE DEVICE

Англо-український комп'ютерний словник

(DASD) запам'ятовуючий пристрій прямого доступу, ЗППД

DISK OPERATING SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(DOS) дискова операційна система, ДОС

DISPLAY POWER MANAGENENT SIGNALING

Англо-український комп'ютерний словник

(DPMS) сигнали керування енергоживлення дисплеїв

DISPLAY SURFACE

Англо-український комп'ютерний словник

поверхня відображення (екран дисплея, папір у графобудівнику)

DISTRIBUTED SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

розподілена (обчислювальна) система

DOMAIN NAME SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(DNS) система імені домену (система, що трансформує назви доменів на числа ІР)

DOUBLE SIDED/DOUBLE DENSITY

Англо-український комп'ютерний словник

(DS/DD) двостороння дискета з подвійною щільністю запису

DYNAMIC SCOPE

Англо-український комп'ютерний словник

динамічний контекст, контекст використання

EDITING STATEMENT

Англо-український комп'ютерний словник

1 команда редагування 2 оператор визначення формату

EMBEDDED SCOPES

Англо-український комп'ютерний словник

вбудовані контексти (у мовах із блоковою структурою)

EMBEDDED SOFTWARE

Англо-український комп'ютерний словник

програмне забезпечення для вбудованої ЕОМ

ENHANCED SMALL DEVICE INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(ESDI) удосконалений інтерфейс дискових накопичувачів

ESCAPE SEQUENCE

Англо-український комп'ютерний словник

керуюча послідовність символів

EXECUTIVE SUPERVISOR

Англо-український комп'ютерний словник

керуюча програма операційної системи; операційна система; ОС

EXTERNAL SYMBOL

Англо-український комп'ютерний словник

зовнішній символ (визначений в іншому модулі програми)

FAIL-SAFE SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

помилкостійка (відмовостійка) система

FAIL-SOFT SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

система з амортизацією відмовлень

FILE SECURITY

Англо-український комп'ютерний словник

захист файлу, обмеження доступу до файлу

FILE SEPARATOR

Англо-український комп'ютерний словник

(FS) символ роздільника файлів (у коді ASCII представлений числом 28)

FILE SERVER

Англо-український комп'ютерний словник

файлова станція, файловий процесор

FILE STORE

Англо-український комп'ютерний словник

файлова пам'ять; файлова система

FILE SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

файлова система (1. частина операційної системи 2. файли, каталоги і керуюча інформація, записані на диск)

FLAG SEQUENCE

Англо-український комп'ютерний словник

роздільник кадрів, обмежувач кадрів (у протоколах передачі даних Х.25, SDLC і HDLC); послідовність кадрів

FREE SPACE

Англо-український комп'ютерний словник

вільна пам'ять, вільний простір пам'яті

FRIENDLY SOFTWARE

Англо-український комп'ютерний словник

"дружнє" програмне забезпечення (що забезпечує зручний і природний для користувача спосіб взаємодії, захист від помилок і розвинуті засоби підказки та діалогової

GATEWAY SERVER

Англо-український комп'ютерний словник

шлюз; станція зв'язку з зовнішньою мережею

GROUP SEPARATOR

Англо-український комп'ютерний словник

(GS) символ роздільника груп (у коді ASCII представлений числом 29)

HARD SPACE

Англо-український комп'ютерний словник

"твердий" пробіл (у системах підготовки текстів)

HARDWARE SPRITE

Англо-український комп'ютерний словник

апаратний спрайт (апаратний засіб формування динамічного графічного зображення)

HIERARCHICAL INDEXED SEQUENTIAL-ACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(HISAM) ієрархічний індексно-послідовний метод доступу

HIERARCHICAL SEQUENTIAL-ACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(HSAM) ієрархічний послідовний метод доступу

HOST SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

1 головна ЕОМ, ГЕОМ. 2 мережевий процесор 3 інструментальна система, інструментальна ЕОМ

HOT SPARE, HOT STANDBY

Англо-український комп'ютерний словник

"гаряче" резервування (при якому резервна система автоматично запускається при збої основної системи)

I/O CONTROL SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

система вводу-виводу, система керування вводом-виводом

IN-HOUSE SOFTWARE

Англо-український комп'ютерний словник

програмне забезпечення для внутрішнього використання

IN-LINE SUBROUTINE EXPANSION

Англо-український комп'ютерний словник

підставлення підпрограми замість її виклику

INDEXED SEQUENTIAL-ACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(ISAM) індексно-послідовний метод доступу

INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

1 інформаційна система 2 система управління базами даних, СУБД (СКБД)

INPUT/OUTPUT SPECIFICATION

Англо-український комп'ютерний словник

специфікація вхідних і вихідних параметрів

INTEGRATED SOFTWARE PACKAGE

Англо-український комп'ютерний словник

(ISP) інтегрований пакет прикладних програм

INTERRUPT SOFTWARE

Англо-український комп'ютерний словник

1 програма обробки (оброблювач) переривань 2 програма, що працює по перериваннях

ITEM SIZE

Англо-український комп'ютерний словник

розмір елемента даних (у бітах, байтах чи цифрах)

JAVA SERVER PAGES

Англо-український комп'ютерний словник

(JSP) серверні сторінки Джава (розроблена компанією Sun Microsystems технологія, за допомогою якої веб-майстер може динамічно формувати автоматично оновлювані ве

JOB CONTROL STATEMENT

Англо-український комп'ютерний словник

пропозиція мови керування завданнями

LEAST SIGNIFICANT BIT

Англо-український комп'ютерний словник

(LSB) молодший біт, молодший (двійковий) розряд

LOGICAL INFERENCES PER SECOND

Англо-український комп'ютерний словник

(lips) логічних висновків у секунду (одиниця виміру швидкості редукційних машин і машин з апаратною підтримкою мов логічного програмування)

Время запроса ( 0.239019781 сек)
T: 0.242056733 M: 1 D: 0