Найдено 200+ «C»

CAP

Большой бухгалтерский словарь

См. КОМИТЕТ ПО БУХГАЛТЕРСКИМ ПРОЦЕДУРАМ.Большой бухгалтерский словарь. — М.: Институт новой экономики.Под редакцией А.Н. Азрилияна.1999.

C

Англо-український комп'ютерний словник

Сі (мова програмування, розроблена компанією Bell Laboratories в 70-х рр. 20 ст.)

CALL BY NAME

Англо-український комп'ютерний словник

1 виклик по імені 2 передача параметрів

CAM

Англо-український комп'ютерний словник

див. «computer-aided manufacturing»; «content-addressable memory»

CANCEL

Англо-український комп'ютерний словник

(CAN) 1. n скасування (попередньо прийнятого символу чи групи символів) (у коді ASCII представлений числом 24) 2. v 1 скасовувати 2 переривати (виконання про

CANDIDATE KEY

Англо-український комп'ютерний словник

можливий ключ (до реляційної моделі даних)

CAPABILITY ARCHITECTURE

Англо-український комп'ютерний словник

архітектура з мандатною адресацією

CAPACITY

Англо-український комп'ютерний словник

1 (інформаційна) ємність, обсяг 2 розрядність 3 пропускна здатність (каналу зв'язку)

CAPS LOCK

Англо-український комп'ютерний словник

фіксація регістра великих букв на клавіатурі

CARD

Англо-український комп'ютерний словник

1 перфораційна карта, перфокарта 2 плата (в персональних і мікро ЕОМ)

CARD FEED

Англо-український комп'ютерний словник

подача перфокарт (вводу-виводу перфокарт)

CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS COLLISION DETECT

Англо-український комп'ютерний словник

(CSMA/CD) пристрої медіа доступу, які перед передачею даних провіряють канал на наявність носія даних

CARTRIDGE TAPE

Англо-український комп'ютерний словник

касетний нагромаджувач на (магнітній) стрічці, касетна стрічка

CASCADING STYLE SHEET

Англо-український комп'ютерний словник

(CSS) каскадний стиль листка (стандарт для визначення появи тексту та інших елементів)

CASE

Англо-український комп'ютерний словник

1 регістр клавіатури 2 оператор вибору

CASE-INSENSITIVE SEARCH

Англо-український комп'ютерний словник

пошук без обліку регістру (у системах підготовки текстів і редакторах)

CASE-SENSITIVE SEARCH

Англо-український комп'ютерний словник

пошук з урахуванням регістру (у системах підготовки текстів і редакторах)

CAST

Англо-український комп'ютерний словник

приведення типів (перетворення одного типу на інший); ядро (у мові Алгол-68)

CAST OPERATOR

Англо-український комп'ютерний словник

приведення типів (оператор перетворення одного типу на інший)

CATALOG

Англо-український комп'ютерний словник

1. n каталог 2. v каталогувати, заносити в каталог

CATALOGED PROCEDURE

Англо-український комп'ютерний словник

каталогована (бібліотечна) процедура

CC ENTERPRISES

Англо-український комп'ютерний словник

компанія, що надає послуги ASIC та FPGA консалтингу

CD RE-WRITABLE

Англо-український комп'ютерний словник

(CD RW) пристрій зчитування та запису компакт дисків

CD READ ONLY MEMORY

Англо-український комп'ютерний словник

(CD ROM) пристрій зчитування компакт дисків

CG-COREEL PROGRAMMABLES

Англо-український комп'ютерний словник

компанія, яка пропонує вирішення для FPGA та EDA

CHARACTER ATTRIBUTE

Англо-український комп'ютерний словник

атрибут символу, атрибут літери (у машинній графіці)

CHECKPOINT

Англо-український комп'ютерний словник

1. n контрольна відмітка 2. v вивантажувати (зберігати стан процесу заданого зовнішній пам'яті)

CHECKPOINT DATA SET

Англо-український комп'ютерний словник

набір даних контрольної відмітки

CHECKPOINT RESTART

Англо-український комп'ютерний словник

перезапуск (рестарт) з контрольної крапки

CHECKPOINT SPACE

Англо-український комп'ютерний словник

область збереження (область диска для збереження стану вивантажених завдань)

CHECKPOINTING

Англо-український комп'ютерний словник

1 збереження стану процесу в контрольній відмітці 2 підкачування (у мультипрограмних системах)

CHIPS AND TECHNOLOGIES OF INTEL CORPORATION

Англо-український комп'ютерний словник

компанія, що займається розробленням високоякісних HiQColor алгоритмів для дисплеїв плоских моніторів

CHIPSET

Англо-український комп'ютерний словник

чіпсет (одна з характеристик материнської плати: набір інтегральних мікросхем, керуючих потоками даних між всіма компонентами комп'ютера.Чіпсет визначає тип вста

CHOICE

Англо-український комп'ютерний словник

1 альтернатива, пункт меню 2 вибір

CHOICE DEVICE

Англо-український комп'ютерний словник

пристрій вибору альтернативи (в інтерактивній графіці)

CIRCUIT

Англо-український комп'ютерний словник

1 лінія зв'язку 2 (двосторонній) канал зв'язку 3 (електронна) схема

CLEAR

Англо-український комп'ютерний словник

заносити нуль, очищати (реєстр, лічильник комірки пам'яті)

CLIPBOARD

Англо-український комп'ютерний словник

буфер вирізаного зображення (у системах безпосередньої взаємодії); набір зображень

CLOSED SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

замкнута система (не допускає розширень)

CODE

Англо-український комп'ютерний словник

1. n 1 код, система кодування 2 код, кодування 3 текст програми, код 4 код (число, якому приписаний деякий зміст) 5 код, шифр 2. v кодувати; програмувати,

CODE AUDIT

Англо-український комп'ютерний словник

ревізія програми, перевірка відповідності програми специфікації

CODE EXTENSION CHARACTER

Англо-український комп'ютерний словник

символ розширення коду (вказує перехід до іншої схеми кодування)

CODE INJECTION

Англо-український комп'ютерний словник

ін'єкція коду (технологія, яка часто застосовується для одержання незаконного доступу до даних або привілеїв (звичайно виконується зміна рядка користувацького вв

CODE INSPECTION

Англо-український комп'ютерний словник

інспекція (колективний формальний аналіз програми без участі автора)

CODE REMOVAL

Англо-український комп'ютерний словник

видалення коду (при оптимізації програми)

CODE-DEPENDENT SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

система, що залежить від даних, кодозалежна система

CODE-INDEPENDENT SYSTEM, CODE-INSENSITIVE SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

система, що не залежить від даних, кодонезалежна система

COLD RESTART

Англо-український комп'ютерний словник

(cold boot) "холодний" перезапуск (1. потребує перезапуску всіх підключених пристроїв і виконання процедур початкового завантаження 2. для мікроЕОМ - перезапуск

COLLATE

Англо-український комп'ютерний словник

поєднувати, зливати (зі збереженням упорядкованості)

COMBINED STATION

Англо-український комп'ютерний словник

комбінована станція (вузол мережі, що реалізує збалансовану процедуру HDLC)

COMBO

Англо-український комп'ютерний словник

комбо; пристрій, у якому сполучаються функції CD-RW та DVD-ROM (RW)

COMMAND

Англо-український комп'ютерний словник

команда (1. пропозиція мови керування завданнями 2. команда діалогового монітора, що вводиться з термінала, і програма, що виконує її 3. керуючий сигнал)

COMMAND LANGUAGE

Англо-український комп'ютерний словник

командна мова; мова керування завданнями

COMMAND-LINE INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

інтерфейс, який дозволяє користувачу взаємодіяти з ОС шляхом вводу команд

COMMON BUSINESS ORIENTED LANGUAGE

Англо-український комп'ютерний словник

(COBOL) КОБОЛ (спільна бізнес орієнтована мова) мова програмування для промислових та урядових об'єктів

COMMUNICATION

Англо-український комп'ютерний словник

1 зв'язок; передача даних 2 взаємодія

COMMUNICATIONS PORT

Англо-український комп'ютерний словник

комунікаційний порт (COM1, COM2, COM3, COM4)

COMPARAND WORD

Англо-український комп'ютерний словник

ознака (значення, що задається при виборі слова з асоціативної пам'яті)

COMPARISON OPERATOR

Англо-український комп'ютерний словник

знак операції порівняння; операція порівняння

COMPILE-TIME CHECK

Англо-український комп'ютерний словник

статичний контроль, статична перевірка (перевірка під час компіляції)

COMPILED CODE

Англо-український комп'ютерний словник

відтрансльована (відкомпільована) програма

COMPILER DIRECTIVE

Англо-український комп'ютерний словник

директива транслятора; вказівки транслятору

COMPILER OPTIONS, COMPILER TOGGLES

Англо-український комп'ютерний словник

параметри трансляції, параметри компіляції

COMPUTER ARCHITECTURE

Англо-український комп'ютерний словник

архітектура обчислювальної системи

COMPUTER CONFIGURATION

Англо-український комп'ютерний словник

конфігурація обчислювальної системи, конфігурація ЕОМ

COMPUTER FACILITY

Англо-український комп'ютерний словник

обчислювальний центр (усередині організації)

ABSOLUTE CODE

Англо-український комп'ютерний словник

машинний код, програма в машинному коді

APPLICATION-SPECIFIC INTEGRATED CIRCUIT

Англо-український комп'ютерний словник

(ASIC) залежний від додатку чіп (розроблений спеціально для певного додатку)

ASSERTION CHECKER

Англо-український комп'ютерний словник

програма верифікації, верифікатор умов

ASYNCHRONOUS COMMUNICATION

Англо-український комп'ютерний словник

асинхронна передача даних; асинхронний зв'язок

ATANASOFF-BERRY COMPUTER

Англо-український комп'ютерний словник

(ABC) машина Атанасова-Беррі (перша ЕОМ, розроблена на основі теоретичних праць українського вченого М.Кравчука)

BACKUP COPY

Англо-український комп'ютерний словник

резервна копія, резервний екземпляр

BAR CODE SCANNER

Англо-український комп'ютерний словник

пристрій читання штрихового коду

DEVICE COORDINATES

Англо-український комп'ютерний словник

координати пристрою (у машинній графіці)

DIRECT DATA CAPTURE

Англо-український комп'ютерний словник

збір даних під (безпосереднім) керуванням

DMA CONTROLLER

Англо-український комп'ютерний словник

контролер прямого доступу в пам'ять

ERASE CHARACTER

Англо-український комп'ютерний словник

символ стирання, символ видалення

ERROR-CORRECTING COMPILER

Англо-український комп'ютерний словник

транслятор з автоматичним виправленням помилок

FOREGROUND COLOR

Англо-український комп'ютерний словник

колір символу (на екрані дисплея)

Время запроса ( 0.173221981 сек)
T: 0.176346923 M: 1 D: 0